Category Archives: Posts

(Polski) Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego 3/RPO-WO/2017

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Unia Europejska Logo

Ogłoszenie o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup i wdrożenie oprogramowania do tworzenia i zarządzania dokumentacją konstrukcyjno – technologiczną (z wersjonowaniem i biblioteką standardów)

w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka
Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
Cel tematyczny: Wzmocnienie konkurencyjności MSP

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREWMAX TADEUSZ SĄSIADEK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 3/RPO-WO/2017,  dnia 12-07-2017 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma

PSP SOLUTION Sp. z o.o.